Місяць: Січень 2018

Вступ в спадщину.

Коли настає момент прийняття спадщини, з’являються питання, з якими часто звертаються до юриста. На що в даній процедурі потрібно звернути увагу, та які документи потрібно мати при собі, при зверненні до нотаріуса.

Оформлення спадщини в Україні ділять на кілька умовних етапів: Вступ в спадщину, отримання свідоцтва про право на спадщину, реєстрація права власності на спадщину. Серед усіх етапів найважливішим мабуть є етап вступу в спадщину. Вступ в спадщину залежить від того, яким чином воно відбувається: вступ в спадщину за законом, вступ в спадщину за заповітом. Прийняття спадщини за законом передбачає прийняття спадщини відповідно до черговості спадкоємців в наступному порядку:

  • діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, батьки;
  • рідні брати та сестри спадкодавця, його бабуся і дідусь, як з боку батька, так і з боку матері;
  • рідні дядько та тітка спадкодавця;
  • особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до відкриття спадщини;

При подібному спадкуванні частки спадкоємців однієї черги є рівними. Кожна наступна черга отримує право на вступ в спадщину лише тоді, коли відсутні спадкоємці попередньої черги. Вступ в спадщину за законом можливий тоді, коли воно не змінено заповітом спадкодавця. Заповіт може стосуватися як всього майна, так і його окремої частини. Спадкоємцями за заповітом можуть бути будь-які фізичні, юридичні особи, не залежно від їх родинних зв’язків зі спадкодавцем. Як в першому так і в другому випадку вступ в спадщину повинен відбутися протягом шести місяців після смерті спадкодавця – відкриття спадщини. У разі пропущення даного терміну потрібно звертатись з заявою до суду про визначення додаткового строку для подачі заяви про прийняття спадщини.

Прийняття спадщини може відбуватися автоматично, а також на підставі заяви спадкоємця. У автоматичному порядку спадкоємець вважається таким що набув спадщину, якщо він постійно проживав зі спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням такого факту може бути довідка з органу місцевого самоврядування, реєстраційний запис в паспорті спадкоємця, або в будинковій книзі. Також автоматичний вступ допускається відносно неповнолітніх, недієздатних осіб, а також цивільна дієздатність яких обмежена. У другому випадку спадкоємці повинні особисто подати заяву про вступ в спадщину до нотаріальної контори за місцем останнього проживання спадкодавця. Таку заяву подають або особисто або надсилають цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Наявність документів, що підтверджують вручення заяви нотаріусу допоможуть уникнути багатьох неприємних ситуацій. В заяві, яка була відправлена по пошті підпис має бути завірений нотаріально, нотаріус після прийняття заяви заводить спадкову справу, а також пропонує належним чином оформити заяву на вступ в спадщину або прибути спадкоємцю особисто до нотаріальної контори для оформлення необхідних документів. Подача інших документів окрім заяви не є обов’язковою, обумовлено це тим, що нотаріус перевіряє факт смерті спадкодавця, час та місце відкриття спадщини, склад майна. Якщо спадкоємці обмежені в часі, то всі необхідні документи, крім заяви, вони можуть подати після закінчення шестимісячного терміну для прийняття спадщини.

Аналіз певних питань пов’язаних з аліментами.

Нещодавні зміни в законодавстві мають створити ефективніші правові механізми стягнення з батьків коштів (аліментів), які не виконують свого обов’язку щодо утримання дитини. Відтепер до платників аліментів, які мають заборгованість зі сплати аліментів, в розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців можуть застосувати соціальні роботи, які відбуваються не більше восьми годин на день. Якщо ж особа ухиляється від соціальних робіт, можуть застосувати адміністративний арешт. Також у разі заборгованості боржник, який має бажання виїхати за кордон може отримати заборону, яку має вирішити шляхом погашення заборгованості по сплаті аліментів.

У разі заборгованості до боржника можуть бути застосовані інші обмеження серед яких, обмеження у праві користування транспортними засобами, користування вогнепальною, мисливською та пневматичною зброєю.

Аліменти, як правовий статус, відтепер власність дитини, а не батьків. Батьки лише можуть отримувати та використовувати їх від імені дітей. Відтепер суд не може визначити на дитину розмір аліментів менше ніж 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Розмір аліментів за рішенням суду, або за домовленістю батьків може бути змінений. До підстав про зміну розміру аліментів можна віднести: зміну матеріального стану платника або одержувача аліментів, зміна сімейного стану платника або одержувача аліментів, та внесення останніх змін до законодавства в частині встановлення нового мінімального рівня аліментів. Ініціатором звернення до суду про зміну розміру аліментів, може бути як платник, так і одержувач.

Як здійснити процесуальне правонаступництво, щодо виплати соціальної допомоги дітям війни. Спадкове право.

Відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України спадкування – це перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини та не припинилися внаслідок смерті (ст. 1218 ЦКУ).

В статті 1227 Цивільного кодексу України зазначено що: суми заробітної плати, пенсії, стипендії, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, аліменти, інших соціальних виплат, що належали спадкодавцеві, але не були одержані за життя, передаються членам сім’ї, а у разі відсутності входять до складу спадщини.

Право на отримання пенсійних (соціальних) виплат правонаступники мають у випадку, якщо така виплата була нарахована померлому, або присуджена йому на підставі судового рішення, що набрало законної сили, однак не була отримана.

У відповідності до статті 52 КАС України у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов’язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов’язкові для особи, яку він замінив.

Відповідно до ч. 1 ст. 379 КАС України, у разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд може замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Із зазначеного вище слідує, що спадкоємець померлого стягувача може звернутися до суду із заявою про процесуальне правонаступництво. За результатами розгляду такої заяви суд має допустити процесуальне правонаступництво в адміністративній справі за позовом попереднього стягувача, замінивши сторону на його правонаступника.

Після набрання чинності копія судового рішення подається до Головного управління Державної казначейської служби України у відповідній області для перерахунку коштів на користь правонаступника стягувача.