Місяць: Березень 2018

Певні нюанси оренди квартир, будинків в Україні.

Далеко не кожен громадянин в сучасній Україні може забезпечити себе, свою родину власним житлом. Право на оренду житла закріплене в ст. 47 Конституції України. Реалізація даного права здійснюється на підставі договору оренди, як одним з видів цивільно-правових угод, спрямованих на тимчасову передачу майна орендодавця в користування наймачеві.

Договір оренди укладається в письмовій формі дане положення закріплене в ст. 811 Цивільного кодексу України. Учасниками орендних відносин можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Якщо наймач юридична особа, то дане житлове приміщення може використовуватися тільки для проживання фізичних осіб. Якщо плануєте орендувати житло на термін більше трьох років то потрібно дану угоду завірити нотаріально, інакше в іншої сторони буде більше шансів в судовому порядку визнати договір оренди недійсним.

При оформленні орендних відносин звертайте увагу на такі умови в договорі:

  • найменування, правильні реквізити сторін;
  • терміни укладення договору оренди;
  • права, обов’язки, відповідальність сторін;
  • розмір, спосіб, строки внесення плати за оренду;
  • умови дострокового розірвання договору;
  • технічні дані житла, що орендується.

Для уникнення в подальшому непорозумінь та судової тяганини, в договорі можна прописати додаткові умови: можливість проживання з тваринами; косметичний або капітальний  ремонт, оплата комунальних послуг, та інше. В чинному законодавстві не передбачено обмежень для внесення додаткових умов до договору оренди.

Наймач має право вимагати розірвання даного договору, якщо житлове приміщення передане орендодавцем не відповідає якості зазначеній в договорі, істотно порушуються умови договору, а також не проведено капітального ремонту.

 

Самочинне будівництво. Перспективи узаконення.

 Самочинне будівництво є однією з найгостріших проблем, пов’язаних з відсутністю чіткої та прозорої дозвільної системи, а також фрагментарністю його визначення та визначення наслідків його здійснення.

Самочинне будівництво на сьогодні це досить розповсюджене явище. Дане поняття охоплює не тільки випадки зведення нових об’єктів нерухомості з порушенням або недотриманням необхідної процедури, але й, перепланування, які пов’язані зі збільшенням жилої площі.

Нерухоме майно вважається самочинним будівництвом якщо: даний об’єкт збудовано без належного дозволу, або затвердженого проекту; об’єкт збудовано або будується на земельній ділянці, яка не була відведена в установленому законом порядку для цієї мети; збудований об’єкт має істотні порушення згідно будівельних норм і правил.

Загальна процедура узаконення самочинного будівництва передбачає звернення до суду із позовом про визнання права власності на самочинне збудоване нерухоме майно. Даний спір розглядається судами загальної юрисдикції за місцем знаходження такого майна.

Суд в кожній конкретній справі встановлює наявність або відсутність істотних порушень будівельних норм і правил. У випадку необхідності суд може призначити будівельно-технічну експертизу. Після ухвалення позитивного рішення необхідно здійснити процедуру введення об’єкта в експлуатацію. Після введення в експлуатацію Державна архітектурно-будівельна інспекція видає документи, які необхідні для реєстрації права власності на нерухоме майно.

Терміни розірвання шлюбу через суд

Досить часто громадян, які не мають бажання продовжувати далі подружнє життя цікавлять строки розірвання шлюбу через суд. Отож потрібно зауважити, що перший строк становить один місяць. Цей строк являє собою час, до якого не може бути винесено остаточне рішення. Другий строк надається сторонам для оскарження рішення судді, він становить тридцять днів. Після закінчення цього періоду рішення стає офіційно дійсним.

Коли відповідач і позивач мають взаємне бажання розлучитися, то можна в окремому провадженні за заявою двох заявників – прискорити процес розлучення. Слід зауважити що така справа не є складною, судовий збір буде значно меншим.

Якщо одна сторона не має бажання розлучитися суд в праві встановити строк для примирення від 1 до 3 місяців. Для скорочення такого терміну позивачу рекомендується мотивовано відмовлятись від примирення, тоді буде встановлений менший строк. Якщо одна з сторін не приходить на слухання, розгляд справи може затягнутись до 6 тижнів.  При цьому з причин неявки будь-якої сторони втретє рішення приймається за його відсутності. Якщо на засідання не з’явилась жодна із сторін справа закривається.

Бувають випадки коли сторона умисно тягне час, не приходить на засідання, вносить клопотання про поважні причини неявки на судове засідання, тоді справа може дещо розглядатись довше.

Розмір судового збору за подачу заяви про розірвання шлюбу становить 704,80, згідно Закону України “Про судовий збір”