Місяць: Квітень 2020

Процесуальні строки на час дії карантину

02.04.2020 року набрав чинності Закон України № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актiв, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (далі – Закон). Даним Законом вносяться змiни до певних Кодексів України, таких, як: Сімейного, Податкового, Господарського, Митного, Кодексі законів про працю. Зміни були внесені i до всіх процесуальних Кодексів України, щодо продовження процесуальних строків та проведення судових засідань в умовах карантину.

На час карантину, встановленого державою, учасники судового процесу набули права брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції. Причому така трансляція може відбуватись поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Для цього учасник судового процесу має подати до суду заяву про проведення засідання в режимі відеоконференції. Учасник справи здійснює підтвердження своєї особи через накладення електронного підпису або відповідно до Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” або Державною судовою адміністрацією України”. У випадку технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку чи інших технічних несправностей ризики несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Законом продовжено процесуальні строки для певних процесуальних дій та подання процесуальних документів, а саме: зміни предмета або підстави позову, подання доказів, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до адміністративного суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, пред’явлення зустрічного позову, розгляду адміністративної справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

Що стосується строків, які встановлює суд своїм рішенням – вони теж продовжені. Такі строки не можуть бути меншими, ніж строк карантину, пов’язаним із запобіганням поширення короновірусної хвороби. І якщо рішення прийнято після набрання чинності Закону, терміни вказані в рішенні за загальними правилами, зупиняються на весь період дії карантину і продовжуються після його закінчення.

Суду, в період карантину, надано право своїми рішеннями встановлювати обмеження гласності судового процесу і доступу осіб, які не  учасниками судового процесу в судове засідання. Таке рішення може бути прийнято у випадку загрози життю чи здоров’ю особи.

Продовження процесуальних строків на час дії карантину, встановленого державою, дає можливість уникнути навантаження судів з питання «поновлення процесуальних термінів з поважних причин». А кожен громадянин має можливість використати своє право на звернення до суду, гарантоване Конституцією України.

Як отримати судове рішення в умовах карантину: роз’яснення

В умовах обмежувальних заходів на час карантину вручення судових рішень здійснюється через поштовий зв’язок та електронну пошту – шляхом надсилання.

Стаття 251 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає різні способи вручення судового рішення: шляхом надсилання засобами поштового зв’язку, в електронній формі, нарочно, повідомляє прес-центр судової влади.

Так, для отримання копії судового рішення в умовах обмежувальних заходів, слід звертатися із письмовою заявою на офіційну адресу суду через: засоби поштового зв’язку; електронну пошту та особистий кабінет користувача у системі «Електронний суд» .

Заява має містити такі реквізити:

– для юридичних осіб – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ,

– для фізичних осіб – ім’я (прізвище, ім’я та по батькові), місце проживання чи перебування, за потреби;

– найменування суду, до якого заява подається;

– номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів);

– зміст прохання заявника;

– дата, підпис, прізвище, ім’я, по батькові.

Копії судових рішень буде направлено на вказану у заяві поштову адресу. Додатково судове рішення може надсилатися і на електронну пошту – задля цього, заявнику варто вказати у заяві відповідне прохання та електронну адресу.

Звільнення через карантин: за яких підстав є законним?

Зазвичай дуже багато найманих працівників не знають своїх прав і не розуміють, як їх відновити та захистити при порушенні трудового законодавства під час карантинних заходів. Проте законодавством передбачено відповідальність для роботодавців, які незаконно звільняють працівників.

В Україні завершується процес підготовки регіональних стратегій розвитку.
Повідомляється, що дуже багато роботодавців під час карантинних заходів змушують під тиском працівників звільнятися, але якщо працівник не має бажання звільнятись, він не повинен за будь-яких умов писати заяву на звільнення.

Так, вимоги Кодексу законів про працю України не дають права роботодавцю звільняти працівників через введення карантину або обмежувальних заходів.

Насамперед варто зауважити, що ніяких змін щодо звільнення працівників на період здійснення карантинних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, не вносилося.

Проте якщо роботодавець і працівник згодні, то трудовий договір у будь-який час може бути припинений або розірваний за власним бажанням працівника з таких підстав, зокрема:

  • угода сторін;
  • закінчення строку дії трудового договору;
  • призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи та посада;
  • розірвання трудового договору з ініціативи працівника;
  • розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;
  • розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу;
  • переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;
  • відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці;
  • набрання законної сили вироком суду, що виключає можливість продовження роботи;
  • підстави, передбачені контрактом та іншими законами.