Аліментні зобов’язання чоловіка/дружини.

Один із подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги лише у випадку, коли його доходи, і в тому числі доходи від використання його майна не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом. При цьому непрацездатним вважається той із подружжя, який досяг пенсійного віку, встановленого законом, або є інвалідом І, ІІ чи ІІІ групи.

Аліментні зобов’язання на утримання одного з подружжя можуть бути призначені за наявності юридичних складових – сукупності певних умов, а саме: перебування в зареєстрованому шлюбі або у фактичних шлюбних відносинах після розірвання шлюбу; непрацездатність одного з подружжя; потреба в матеріальній допомозі; нижчий від прожиткового рівень матеріального забезпечення.

Отже, право на утримання (аліменти) має непрацездатна особа, яка не забезпечена прожитковим мінімумом.

ВАЖЛИВО: права на утримання не має той із подружжя, хто негідно поводився у шлюбних відносинах, а також той, хто став непрацездатним у зв’язку із вчиненням ним умисного злочину, якщо це встановлено судом. Той із подружжя, хто став непрацездатним у зв’язку з протиправною поведінкою другого з подружжя, має право на утримання незалежно від права на відшкодування шкоди відповідно до цивільного кодексу України.

Що стосується способів надання утримання, то воно надається у натуральній або грошовій формі за згодою подружжя. При цьому аліменти присуджуються, як правило, у грошовій формі. За взаємною згодою аліменти можуть бути сплачені наперед.

ВАЖЛИВО: при відсутності заперечень щодо умов, розміру та строків виплати аліментів, подружжя вправі укласти договір  про надання утримання, який укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Право на утримання ( аліменти) припиняється у разі поновлення  працездатності одного з подружжя, а також реєстрації  повторного шлюбу. У випадку, коли після дня настання вказаних обставин стягнення аліментів буде продовжуватись, всі суми, одержані як аліменти, вважаються такими, що одержані без достатньої правової підстави, і підлягають поверненню у повному обсязі, але не більш як за три роки.

ВАЖЛИВО: право на аліменти, які були присуджені за рішенням суду, може бути припинене також за рішенням суду, якщо буде встановлено, що одержувач аліментів перестав потребувати матеріальної допомоги та/або платник аліментів неспроможний надавати матеріальну допомогу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.