Дотримання принципу об’єктивності, повноти і точності інформації під час її поширення

Реалізація права на інформацію забезпечується шляхом створення відповідних можливостей для вільного доступу до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів тощо.
Інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.
З метою задоволення цих потреб органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють інформаційні служби, системи, мережі, бази, банки даних.
Основним нормативно — правовим актом, який закладає правові основи інформаційної діяльності в Україні є Закон України “Про інформацію”.
Під інформацією цей Закон розуміє документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.
Статтею 5 Закону визначено основні принципи інформаційних відносин, зокрема, це об’єктивність інформації, а також повнота і точність інформації.
До основних видів інформаційної діяльності належить поширення інформації – це розповсюдження, реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної інформації.
Таким чином, поширення інформаційною службою державної установи інформації, яка не відповідає дійсності або містить ознаки навмисного приховування інформації є порушення законодавства про інформацію та тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність для відповідальних осіб.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.