Неналежне повідомлення про розгляд справи судом.

Верховний суд України розглянувши справу про стягнення аліментів, де батько дитини подав позов про звільнення від обов’язку сплати аліментів та заборгованості зі сплати аліментів скасував рішення суду апеляційної інстанції та направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, оскільки слухання справи у суді апеляційної інстанції відбувалося без участі позивача. Це і стало підставою для оскарження цього рішення позивачем до суду касаційної інстанції.
ВС підкреслив, що в матеріалах справи повинні бути відомості щодо належного повідомлення позивача про розгляд справи судом апеляційної інстанції. Такі відомості, які містилися в матеріалах справи, як про повернення суду апеляційної інстанції повістки про виклик позивача до суду з вказівкою причини повернення – за закінченням терміну зберігання, не свідчать про відмову позивача від одержання повістки чи про його незнаходження за адресою, повідомленою суду.
Окрім того наявна в матеріалах справи телефонограма щодо повідомлення секретарем судового засідання про розгляд справи судом апеляційної інстанції представника позивача також не може слугувати підтвердженням повідомлення позивача про розгляд справи судом апеляційної інстанції, оскільки, не відповідає встановленому порядку вручення судової повістки.

Вказана вище правова позиція викладена в Постанові Верховного Суду від 20 червня 2018 року у справі № 127/2871/16-ц (касаційне провадження № 61-4668 св 18 ) – http://reyestr.court.gov.ua/Review/74895462.

74 total views, no views today

Втрата годувальника.

В Україні внесено зміни до порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд. З метою посилення соціального захисту дітей, які втратили годувальника, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника» від 07.02.2017 р. № 1836-VIII. Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 611 врегульовано питання призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію.
Зазначеними змінами передбачено, що в разі смерті годувальника його діти зможуть отримувати державну соціальну допомогу незалежно від страхового стажу, набутого померлим на дату смерті. Таку допомогу призначають у разі відсутності права на отримання пенсії по втраті годувальника.
Допомога дитині померлого годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника.
Державна соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається до досягнення дитиною 18 років.
Державна соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається органами праці та соціального захисту населення.
Отже, коли вже є призначена допомога померлого годувальника одному, в даному випадку дитині, на подібну допомогу при втраті годувальника інші члени сім’ї не можуть розраховувати.

95 total views, 1 views today

Виплата пенсії померлого пенсіонера

Недоотримана пенсія померлого пенсіонера виплачується як пенсія членам його сім’ї за умови, якщо саме ці суб’єкти правовідносин звернулися за її виплатою упродовж шести місяців з дня відкриття спадщини, а якщо у цей проміжок часу не звернулися, сума недоотриманої пенсії набирає іншої правової якості – переходить у спадщину, яку члени сім’ї та/або інші особи, але вже як спадкоємці, можуть отримати її як спадщину.

Суми соціальних виплат (у даному випадку пенсії) передаються членам сім’ї спадкодавця, до того ж незалежно від того, чи виступають вони одночасно спадкоємцями після його смерті.

При цьому, сумами пенсії, що належали пенсіонерові та залишилися недоодержаними у зв’язку з його смертю, слід вважати суми пенсії, які не були отримані пенсіонером за життя, внаслідок неправомірних дій органу Пенсійного фонду України, який не виконав у добровільному порядку судове рішення, яке набрало законної сили, за яким його (пенсійний орган) було зобов’язано провести нарахування та виплату підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення та додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю, передбачених статтями 39, 50 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

63 total views, no views today