Порядок скасування довіреності

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі (ч. 3 ст. 244 ЦК).

Зобов”язання представника передбачено ч. 1 ст. 240 ЦК і полягає у тому, що   представник зобов’язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє.

Однією з підстав припинення довіреності є скасування довіреності особою, яка її видала (п. 3  ч. 1 ст. 248 ЦК).

 Ч. 1, 2, 3  ст. 249 ЦК передбачає скасування довіреності. Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність. Права та обов’язки щодо третіх осіб, що виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.

 Якщо довіреність була посвідчена нотаріально, то і відмова від неї вимагає нотаріальної форми, адже згідно ч. 3 ст. 214 ЦК відмова від правочину вчиняється у такій самій формі, в якій було вчинено правочин. Для скасування довіреності необхідно  звернутися до будь-якого нотаріуса із заявою про її скасування, не потрібно звертатися саме до того нотаріуса, який посвідчував саму довіреність.

Крім ЦК України, питання припинення порядку припинення довіреності регулюється П. 2.8. Глави 2 положення про Єдиний реєстр довіреностей , затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1378/13252. В цьому Порядку передбачено, що користувачі Єдиного реєстру на прохання особи, яка бажає припинити дію довіреності, що не була зареєстрована в Єдиному реєстрі, нотаріус одночасно вносить до Єдиного реєстру реєстраційний запис про таку довіреність, а в разі видачі її дубліката – реєстраційний запис про виданий дублікат, а також відомості про припинення її дії.

п. 2.9. Нотаріуси, які не мають доступу до електронної бази даних Єдиного реєстру, здійснюють унесення відомостей до Єдиного реєстру шляхом подання Реєстратору заяв установленого зразка.

Заява про припинення дії довіреності подається довірителем, а також іншими особами, які мають підтверджуючі документи щодо відомостей, передбачених ч.1 ст. 248 ЦК.

 Згідно п. 6.2 Глави 6 положення про Єдиний реєстр довіреностей, користувачі Єдиного реєстру, під час здійснення повноважень, визначених законами України з питань їхньої діяльності, користуються інформацією з Єдиного реєстру про зареєстровані довіреності (у тому числі їх дублікати), а також про припинення їх дії. Нотаріус, завідувач державного нотаріального архіву при одержанні заяви про скасування довіреності або передоручення робить про це відмітку на примірнику довіреності, що зберігається у справах нотаріуса, у державному нотаріальному архіві, і відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

П. 2.13 положення про Єдиний реєстр довіреностей передбачено, що для підтвердження факту внесення інформації до Єдиного реєстру Реєстратор виготовляє витяг про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру у двох примірниках, один з яких залишається у Реєстратора, а другий – надається (надсилається) особі, яка видала довіреність (за її бажанням), або нотаріусу, який надав (надіслав) заяву про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру.

Унесення до Єдиного реєстру відомостей про припинення дії довіреності здійснюється безкоштовно.

У разі припинення представництва за довіреністю представник зобов’язаний негайно повернути довіреність.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.